Definice ve 3 jazycích - Definitions in 3 Languages

 

 

Ayusamaní je ženská osoba praktikující Buddhovu cestu šťastného života (ayu) dobře zvládaného (kusala).

 Páli slova Samana and Samanī označují spirituální praktiky. Náš historický Buddha Sakyamuni – v kanonických textech často nazývaný Samana Gotama – je tím nejušlechtilejším vzorem spirituálního praktika, Buddha je v Pāli nazýván samana. V současnosti existují praktici Dhammy v Evropské tradici Ayukusala, které nazýváme Ayusamana anebo Ayusamanī.

 

 

 

 

Ayusamanī is a female practitioner of the Buddha's way of happy Life (ayu) Mastery (kusala).

The Pali words Samana and Samanī designate spiritual practitioners. Our historical Buddha Sakyamuni – in canonical texts often called Samana Gotama – is the most noble example of a spiritual practitioner, the Buddha is in Pāli designated as a samana. At present times, there are practitioners of Dhamma in the European Ayukusala tradition who are called Ayusamana or Ayusamanī.

 

 

 

Ayusamanī ist eine weibliche Praktikerin des Buddhas Weges zur glücklichen Lebrns- (ayu) Meisterung (kusala).

Die Pali Begriffe Samana und Samanī bezeichnen die spirituelle Praktiker. Unser historischer Buddha Sakyamuni – in kanonischen Texten oft Samana Gotama genannt – ist der edelste Beispiel eines spirituellen Praktikers. Der Buddha ist in Pāli als samana bezeichnet. In der Gegenwart gibt es spirituelle Praktiker in der  Europeischer Ayukusala Tradition, welche man nennt Ayusamana oder Ayusamanī.

 

 

 

Více informací o Ayukusala Tradici:

More info about the Ayukusala Tradition:

Mehr Info über die Ayukusala Tradition:

www.volny.cz/ayukusala

www.ayukusala.org

www.ayukusala.de

 

gehe zum
Seitenanfang